Dictionary of Human Raghts Terms

Availability: In stock

 600.00

Quantity :
Category: Writer: Madhav Regmi/ Kailash Kumar Siwakoti
Publisher: Shabdartha Prakasan

मानव अधिकार शब्दकोश/ Dictionary of Human Raghts Terms

मानव अधिकारसम्बन्धी शब्दको साथमा मानव अधिकार सम्बन्धी विश्वका कानूनहरूको समेत परिभाषा र वातावरणसम्बन्धी शब्दकोश ।  पृष्ठः- ११३६ । साइजः- डिमाई । संस्करणः- पहिलो  । मूल्यः- ६००/- संपादकः माधव रेग्मी\कैलाशकुमार सिवाकोटी ।

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Dictionary of Human Raghts Terms”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...